Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Tắt Chế độ an toàn PHP trên máy chủ Plesk của bạn

Theo mặc định, Bảng điều khiển Parallels Plesk thiết lập PHP ở "chế độ an toàn" trong khi cài đặt. Để PHP thoát khỏi "chế độ an toàn", bạn cần kết nối từ xa với máy chủ chuyên dụng của bạn và sửa tập tin khởi tạo PHP của máy chủ.

Máy chủ Linux

Để tắt chế độ an toàn PHP trêm máy chủ Linux của bạn

 1. Kết nối với máy chủ của bạn thông qua SSH (thêm chi tiết).
 2. Chuyển sang người dùng gốc (thêm thông tin).
 3. Nhập mật khẩu máy chủ của bạn.
 4. Chạy lệnh sau:
  vi /etc/php.ini
 5. Đi đến dòng safe_mode = on và nhấn phím "i".
 6. Thay đổi dòng sang safe_mode = off và nhấn phím "Esc".
 7. Nhập :wq! để lưu tập tin của bạn..

Máy chủ Windows

Để tắt chế độ an toàn PHP trên máy chủ Windows của bạn.

 1. Kết nối với máy chủ của bạn thông qua Máy tính từ xa (thêm chi tiết).
 2. Mở c:_windowsphp.ini trong Notepad.
 3. Thay đổi dòng safe_mode = on sang safe_mode = off.
 4. Lưu và đóng php.ini.

Sau khi bạn đã sửa tập tin, bạn cần khởi động lại máy chủ web của bạn. Bạn có thể khởi động lại máy chủ web của bạn khi sử dụng Bảng điều khiển Parallels Plesk bằng cách chọn dừng/bắt đầu bên dưới mục Máy chủ > Quản lý dịch vụ.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.