Tắt tự động gia hạn

Thực hiện các bước sau để hủy tự động gia hạn cho sản phẩm. Thao tác này sẽ không hủy hoặc xóa sản phẩm khỏi tài khoản của bạn, nhưng sẽ đảm bảo rằng sản phẩm đó không tự động gia hạn. Tất nhiên, bạn có thể gia hạn thủ công cho sản phẩm bất cứ khi nào bạn muốn.

Yêu cầu: Rất tiếc, bạn không thể hủy tự động gia hạn cho các miền có Bảo vệ quyền sở hữu. Với các miền như vậy, bạn phải giảm cấp gói bảo vệ của mình trước khi làm theo các bước dưới đây.
 1. Truy cập vào GoDaddy, trang Gia hạn & thanh toán.
 2. Đánh dấu vào ô để chọn sản phẩm hoặc miền bạn muốn tắt tự động gia hạn.
  chọn sản phẩm hoặc miền
 3. Nhấp vào Hủy gia hạn.
  hủy gia hạn
 4. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Nhấp vào Hủy gia hạn và chúng tôi sẽ xác nhận rằng tự động gia hạn đã bị hủy. Trong cột Ngày lập hóa đơn, bạn sẽ thấy ngày mà đăng ký sản phẩm của mình kết thúc. Bạn có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm cho đến khi kết thúc đăng ký.
 5. Cảnh báo: Nếu bạn không gia hạn sản phẩm theo cách thủ công trước khi kết thúc đăng ký, chúng tôi sẽ xóa sản phẩm và tất cả các tệp của sản phẩm đó sau ngày kết thúc.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin

 • Nếu bạn không thể tắt tự động gia hạn cho miền, có thể trạng thái miền là đang chờ cập nhật. Miền phải ở trạng thái đang hoạt động rồi bạn mới có thể thay đổi cài đặt tự động gia hạn.
 • Nếu miền không hiệu quả, đây là cách hủy bỏ miền khỏi tài khoản của bạn.
 • Nếu một sản phẩm (không phải miền) không hiệu quả, bạn có thể xóa sản phẩm khỏi tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.
 • Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để được hoàn tiền hay không, bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.
 • Đây là chính sách hoàn tiền của chúng tôi.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.