Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Tự động di chuyển trang WordPress của tôi

Managed WordPress đi cùng với tính năng tự động di chuyển để thuận tiện cho bạn di chuyển trang hiện có của mình.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trong trang Sản phẩm của tôi, trong phần Managed WordPress, bạn vui lòng chọn Quản lý tất cả.
 3. Kế bên Managed WordPress, vui lòng chọn + Tạo trang.
  tạo nút trang
 4. Từ danh sách Gói hiện tại của bạn, vui lòng chọn gói Managed WordPress mà bạn muốn sử dụng cho trang đã di chuyển, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
  chọn một gói
 5. Vui lòng chọn Di chuyển một trang WordPress hiện có.
  chọn di chuyển
 6. Vui lòng thực hiện theo trình hướng dẫn và điền các cột thích hợp. Bạn sẽ cần các thông tin sau để bắt đầu tiến trình:
  • Tên miền của trang bạn đang di chuyển.
  • Mật khẩu và tên người dùng của WordPress cho trang bạn đang di chuyển.
 7. Vào cuối phần hướng dẫn, vui lòng chọnTiếp theo để bắt đầu di chuyển.
 8. Các trang lớn và phức tạp hơn có thể mất nhiều thời gian hoàn tất hơn. Chúng tôi sẽ gửi email khi hoàn tất di chuyển trang của bạn.

Các bước tiếp theo

Thông tin thêm