Turn off auto renew

Follow these steps to cancel auto-renew for a product. This won't cancel or delete the product from your account, but does make sure it doesn't auto-renew. Of course, you can manually renew the product whenever you like.

Required: Sorry, but you can't cancel auto-renew for domains that are under protected registration. For these domains, you must cancel protected registration before following these steps.
 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click this icon in the upper-right corner:
  click person icon
 3. Click Account Settings.
  click account settings
 4. Click Renewals & Billing.
 5. Select the product or domain to turn off auto-renew for, and then click Cancel Renewal.
  Cancel auto renew
 6. Click Cancel renewal. We'll confirm that auto-renew has been cancelled, and in the Billing Details list you'll see the date that your product subscription ends. You can keep using the product until the end of your subscription.

  Note: If you don't manually renew the product before the end of your subscription, we'll delete the product and all its files after the ending date.

Next steps

More info

 • If you're unable to turn off auto-renew for a domain, it's possible that the domain status is pending updates. Domains must be in active status before you can change the auto-renew setting.
 • If a domain just doesn't work out, here's how to cancel a domain from your account.
 • If a product (other than a domain) just doesn't work out, you can delete the product from your account at any time.
 • To find out if you're eligible for a refund, you need to contact customer support.
 • Here's our refund policy.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.