Turn off auto renew

If you don't want to cancel a product or domain but want to make sure it doesn't renew, you can turn off auto renew.

Required: You cannot cancel or turn off auto renew if you have privacy on your domain. You must cancel private registration first, and then you'll be able to cancel auto renewal.

Note: If your product already auto renewed, you might be able to cancel it and get a refund.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click this icon in the upper-right corner:
    click person icon
  3. Click My Renewals.
    click my renewals
  4. Select the product or domain you want to cancel auto renewal for, and then click Cancel Renewal:
  5. Cancel auto renew

  6. Confirm that you want to cancel your renewal by clicking the red Cancel renewal button that appears. If you see an error message or are unable to cancel your auto-renewal, make sure to check that you've canceled private registration on your domain first. You will not be able to cancel your auto-renewal unless you've canceled private registration.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.