Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Tắt tự động gia hạn

Thực hiện các bước sau để hủy tự động gia hạn cho sản phẩm. Thao tác này sẽ không hủy hoặc xóa sản phẩm khỏi tài khoản của bạn, nhưng sẽ đảm bảo rằng sản phẩm đó không tự động gia hạn. Tất nhiên, bạn có thể gia hạn thủ công cho sản phẩm bất cứ khi nào bạn muốn.

Lưu ý: Nếu bạn đã mua sản phẩm qua cửa hàng trên ứng dụng di động như Cửa hàng ứng dụng của Apple hay Google Play, bạn sẽ cần dùng cửa hàng ứng dụng di động để thực hiện thay đổi cho đăng ký.

 1. Truy cập vào GoDaddy, trang Gia hạn & thanh toán.
 2. Đánh dấu vào ô để chọn sản phẩm hoặc miền bạn muốn tắt tự động gia hạn.
  chọn sản phẩm hoặc miền
  • Nếu bạn đã mua một đăng ký có kèm theo nhiều sản phẩm, bạn có thể tắt tự động gia hạn cho đăng ký đầy đủ, mà sẽ áp dụng thay đổi cho tất cả sản phẩm trong đăng ký. Sản phẩm được kèm theo trong đăng ký sẽ không thể thay đổi riêng được.
 3. Vui lòng chọn Hủy gia hạn.
  hủy gia hạn
 4. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Vui lòng chọn Hủy gia hạn và chúng tôi sẽ xác nhận rằng tự động gia hạn đã bị hủy.

  Lưu ý: Nếu bạn có Ownership Protection trên miền của mình, bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình. Chúng tôi sẽ gửi một mã xác minh qua SMS hay ứng dụng trình xác thực nếu bạn đã bật xác minh hai bước (2SV) trong tài khoản trên 72 giờ. Nếu không, bạn vui lòng chọn Gửi mật khẩu để gửi một Mật khẩu một lần cho địa chỉ email người đăng ký của bạn.

 5. Khi hủy gia hạn tự động, cột Ngày thanh toán sẽ hiển thị ngày kết thúc đăng ký sản phẩm. Bạn có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm cho đến khi kết thúc đăng ký.
 6. Cảnh báo: Nếu bạn không gia hạn sản phẩm theo cách thủ công trước khi kết thúc đăng ký, chúng tôi sẽ xóa sản phẩm và tất cả các tệp của sản phẩm đó sau ngày kết thúc.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin

 • Nếu bạn không thể tắt tự động gia hạn cho miền, có thể trạng thái miền là đang chờ cập nhật. Miền phải ở trạng thái đang hoạt động rồi bạn mới có thể thay đổi cài đặt tự động gia hạn.
 • Nếu miền không hiệu quả, đây là cách hủy bỏ miền khỏi tài khoản của bạn.
 • Nếu một sản phẩm (không phải miền) không hiệu quả, bạn có thể xóa sản phẩm khỏi tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.
 • Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để được hoàn tiền hay không, bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.
 • Đây là chính sách hoàn tiền của chúng tôi.