Turn on automatic renewal


Setting your domain to renew automatically is the best way to ensure it remains available to you and only you. You can set your domain names to automatically renew upon expiration, and we'll attempt to renew them and bill your credit card if the renewal is successful.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the Domain Settings page.
  2. On the Domain Settings page, under Additional Settings, click the Turn Auto Renew On button.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.