Turn on Outlook Easy Setup

If you are using a Windows PC and you intend to use Outlook® for your email, you can enable Outlook Easy Setup. This will create an "autodiscover" entry under your SRV (Service) record, including all the information Outlook needs to allow you to set up your email account.

Warning: This feature will only work if your domain is registered in the same GoDaddy account, and uses GoDaddy nameservers. If your domain does not meet both those requirements, you can still set up an autodiscover entry, but please see Outlook (Windows): Manually add autodiscover SRV record.
  1. In your Workspace account, click the Tools menu.
  2. Select Server Settings.
  3. From the Domain list, select the domain you want to use.
  4. Under Outlook Easy Setup, click the On/Off toggle to switch the feature on. Then an SRV record is created in your domain's zone file.

Now, when you set up your email in Outlook, all you need to do is enter your username and password, and the SRV record does the rest.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.