Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Turn on the "View on web" option

Occasionally, the campaign thumbnail image might not appear on your Campaigns page. In place of the thumbnail, you’ll see this image:
Thumbnail placeholder

To see the thumbnail image, you'll need to turn on the View on web option in the Campaign Tweaks Add-on.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. Click Edit on the campaign you want to use.
  Click the more stats button
 3. From the Add-ons menu, select Tweaks.
  Click Tweaks

  The View on web option is set to Hide.

  Your Campaign Tweaks

 4. To display the web link on the campaign page, select another option, such as the Top, Bottom, or Both.
 5. Click Save changes.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.