Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tùy chỉnh các cột danh mục miền của tôi

Tạo chế độ xem tùy chỉnh cho danh mục miền của bạn bằng cách thay đổi các cột hiển thị hoặc di chuyển các cột sang một thứ tự khác. Chế độ xem tùy chỉnh giúp bạn nhanh chóng quét thông tin miền như ngày hết hạn, cài đặt tự động gia hạn và mức độ bảo vệ.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
 2. Chọn biểu tượng Cột phía trên danh sách miền của bạn.
  ảnh chụp màn hình hiển thị biểu tượng olumns
 3. Chọn các cột sẽ hiển thị bằng cách chọn hoặc bỏ chọn các hộp kiểm bên cạnh tên cột. Quay lại cài đặt mặc định bằng cách chọn Khôi phục về mặc định .
 4. Chọn Lưu để áp dụng các thay đổi của bạn.

Danh mục miền của bạn sẽ tải lại với các tùy chọn cột mới mà bạn đã chọn.

Lưu ý: Tính năng này chỉ khả dụng trên máy tính để bàn.
 1. Đăng nhập vào Danh mục miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
 2. Di chuột qua biểu tượng Di chuyển ở đầu cột mà bạn đang sắp xếp lại thứ tự.
  Ảnh chụp màn hình hiển thị chức năng di chuyển
 3. Kéo và thả cột vào vị trí mới bên cạnh một cột khác.
 4. Di chuyển bất kỳ cột nào khác đến vị trí mới cho đến khi chế độ xem được tùy chỉnh theo ý muốn của bạn.

Danh mục miền của bạn sẽ tải lại với các tùy chọn cột mới mà bạn đã chọn và các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động.

Các bước liên quan

Thông tin thêm