Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Tùy chỉnh các cột miền của tôi.

Bạn có thể tùy chỉnh các cột miền trong Trung tâm Kiểm soát Miền để xem các chi tiết cụ thể cho tên miền của mình. Bạn sẽ có thể nhanh chóng xem thông tin miền, chẳng hạn như ngày hết hạn, các cài đặt tự động gia hạn và trạng thái.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Chọn Chỉnh sửa cột từ trên cùng bên phải danh sách miền của bạn.
    chỉ định hồ sơ miền
  3. Chọn các tùy chọn bạn muốn được hiển thị ở hộp kế bên cột.
  4. Vui lòng chọn OK để áp dụng các tùy chọn.

Bạn sẽ có thể nhanh chóng xem lại các cài đặt đã chọn cho mỗi miền trong tài khoản của mình.

Bước có liên quan

  • Bạn có thể xóa các lựa chọn của mình bằng cách chọn Khôi phục chế độ mặc định ở phía cuối danh sách Chỉnh sửa cột.

Thông tin thêm