Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Tùy chỉnh cài đặt giao diện trên WordPress

Bạn có thể thực hiện các thay đổi nhỏ đối với hình thức của giao diện trong WordPress.

Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với giao diện WordPress, bạn hãy tạo một giao diện phụ để tránh làm mất các thay đổi khi cập nhật giao diện.

 1. Đăng nhập vào WordPress.
 2. Nhấp vào Giao diện.
 3. Nhấp vào Tùy chỉnh.
 4. Từ đây, bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với các phần sau của trang:
  • Nhận dạng trang
  • Bố cục
  • Màu sắc
  • Phông chữ
  • Ảnh đầu trang
  • Ảnh nền
  • Menu
  • Tiện ích
  • Trang trước tĩnh

  Lưu ý: Các tùy chọn hiển hoạt sẽ phụ thuộc vào những nội dung tác giả giao diện đã cung cấp.

Xem thêm thông tin