GoDaddy Trợ giúp

Tùy chỉnh cài đặt giao diện trên WordPress

Bạn có thể thay đổi giao diện trang WordPress bằng cách tùy chỉnh cài đặt của chủ đề trong bảng điều khiển WordPress.

 1. Đăng nhập vào WordPress.
 2. Trên menu bên trái, chọn Giao diện rồi chọn Tùy chỉnh .

  Lưu ý: Nếu bạn thấy phần Trình soạn thảo thay vì phần Tùy chỉnh sau khi chọn Giao diện, hãy xem bài viết này để biết cách thay đổi cài đặt của chủ đề trong Trình soạn thảo trang mới.

 3. Từ đây, bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với các phần sau của trang:
  • Nhận dạng trang (Logo, Tiêu đề trang, Câu khẩu hiệu, Biểu tượng trang)
  • Thiết kế trang
  • Đầu trang
  • Chân trang
  • Mạng xã hội
  • Cài đặt trang
  • Cài đặt trang chủ
  • CSS bổ sung

  Các tùy chọn được liệt kê ở trên có trong phần Truy cập chủ đề của chúng tôi. Các tùy chọn này sẽ khác nhau tùy thuộc vào chủ đề bạn sử dụng trên trang.

 4. Chọn Đăng để lưu các thay đổi.

Xem thêm thông tin