Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Tùy chỉnh các cột miền của tôi.

Bạn có thể tùy chỉnh các cột miền trong Trung tâm Kiểm soát Miền để xem các chi tiết cụ thể cho tên miền của mình. Bạn sẽ có thể nhanh chóng xem thông tin miền, chẳng hạn như ngày hết hạn, các cài đặt tự động gia hạn và trạng thái.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Vui lòng chọn Chỉnh sửa cột ở phía trên bên phải của danh sách miền của bạn.
    gán hồ sơ miền
  3. Chọn các tùy chọn bạn muốn được hiển thị ở hộp kế bên cột.
  4. Vui lòng chọn OK để áp dụng các tùy chọn.

Bạn sẽ có thể nhanh chóng xem lại các cài đặt đã chọn cho mỗi miền trong tài khoản của mình.

Bước có liên quan

  • Bạn có thể xóa các lựa chọn của mình bằng cách chọn Khôi phục chế độ mặc định ở phía cuối danh sách Chỉnh sửa cột.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.