Trợ giúp

Trình dựng website Trợ giúp

Tùy chỉnh phần Liên hệ với chúng tôi

Phần Liên hệ với chúng tôi là một công cụ mạnh mẽ để bạn tạo sự kết nối với khách hàng. Sử dụng phần này để hiển thị địa chỉ và địa điểm, giờ làm việc, email, số điện thoại cũng như thông tin WhatsApp của bạn.

Khách hàng thậm chí có thể gửi biểu mẫu, bao gồm cả tập tin đính kèm. Khi khách hàng hoàn thành biểu mẫu, chúng tôi sẽ quét vi-rút và phần mềm độc hại, sau đó sẽ chuyển đến email bạn chỉ định.

Vui lòng xem một video ngắn về thao tác này ở phần cuối trang.

Lưu ý: Khách hàng có thể đính kèm tối đa 10 tập tin. Mỗi tập tin phải nhỏ hơn 10 MB và tổng kích thước của tất cả các tập tin đính kèm phải nhỏ hơn 15 MB. Khách hàng có thể gửi các loại tập tin sau:

Đa phương tiện: .jpg, jpeg, .jpe, .png, .gif, .mp4, .m4a, .vid, .qt, .mov, .mpeg, .mpga, .mp2, .mp2a, .mp3, .m2a, .m3a, .msvideo, .ogg, .3gpp, .webm, .webp, .flac, .wav, .tiff, .mkv, .mk3d và .mks.
Tài liệu: .doc, .docx, .dot, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odp, .odt, .potx, .ppsx, .pdf, .txt, .text, .conf, .def, .list, .log, .in và .ini.
Khác: .zip, .otf, .woff và .woff2.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn đến Website Builder và chọn Quản lý bên cạnh website bạn muốn thay đổi.
 3. Chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình soạn thảo trang.
 4. Chọn phần Liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn không có phần Liên hệ với chúng tôi hoặc muốn thêm một phần Liên hệ với chúng tôi khác, hãy chuyển đến trang và vị trí bạn muốn và thêm phần.
 5. Sử dụng các nút chuyển đổi trong menu trình soạn thảo ở bên phải để hiển thị hoặc ẩn các thành phần khác nhau của biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi như Bố cục, Màu nhấn, WhatsApp, v.v.
  • Chọn bố cục bạn muốn, rồi chọn Thêm. Bạn có thể thay đổi bố cục bất kỳ lúc nào.
  • Khi nút trò chuyện WhatsApp được bật, hãy nhập số WhatsApp của bạn.
  • Khi Biểu mẫu liên hệ được bật, hãy nhập email mà bạn muốn gửi biểu mẫu.
 6. Sửa đổi Tiêu đề, Đề mục, Mô tả và thông tin liên hệ của bạn nếu cần. Mọi trường để trống sẽ bị xóa khỏi biểu mẫu và được phục hồi bất cứ khi nào thêm văn bản vào.
 7. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Chọn Đã xong để quay lại phần thuộc cấp cao hơn của phần hiện tại.
 8. Dùng tính năng Xem trước để xem kết quả trên máy để bàn và thiết bị di động. Khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, hãy đăng tải trang của bạn.

Cho tôi xem

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.