Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tùy chọn chuyển tiếp cho Professional Email

Chuyển tiếp email của bạn từ các địa chỉ email khác (như Gmail, Yahoo hoặc Hotmail) đến hộp thư đến Professional Email của bạn. Ngoài ra, bạn có thể chuyển tiếp email từ địa chỉ Professional Email của mình đến các hộp thư đến của email khác.

Bạn muốn làm gì? Cách thực hiện...
Chuyển tiếp Professional Email của bạn đến một tài khoản email khác. Tạo một địa chỉ chuyển tiếp
Chuyển tiếp các tài khoản email khác tới Professional Email của bạn. Chuyển tiếp tài khoản email đến hộp thư đến Professional Email của bạn
Chuyển tiếp bản sao email của bạn đến một tài khoản khác Chuyển tiếp các bản sao email
Chuyển tiếp email dưới dạng tập tin đính kèm. Đính kèm thư vào các thư khác bằng cách sử dụng:

Xem thêm thông tin