Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Tuyên bố tuân thủ chính sách khôi phục đăng ký đã hết hạn (ERRP)

Vào ngày 31/08/2013, ICANN đã thông qua Chính sách khôi phục đăng ký đã hết hạn (ERRP), yêu cầu nhà đăng ký tiết lộ thông tin quan trọng cho người đăng ký và khách hàng triển vọng về thông báo hết hạn, phí và quy trình mua lại.

Tất cả thông tin bắt buộc và những thông tin đã được tiết lộ ở các vị trí khác nhau trên toàn bộ website của chúng tôi. Tuy nhiên, để hỗ trợ Người đăng ký, bài viết này có chứa liên kết đến tất cả các yếu tố bắt buộc trong chính sách mới.

Điều gì xảy ra sau khi tên miền hết hạn?

Khi một tên miền hết hạn, tên miền trải qua rất nhiều giai đoạn trước khi được đưa ra thị trường mở. GoDaddy sẽ gửi năm email gia hạn đến địa chỉ người quản lý tên miền trước ngày hết hạn. Sau đây là lịch trình dành cho tên miền .com.

Lưu ý: Những lịch trình này không được áp dụng cho các tên miền ccTLD và gTLD.

Ngày sau khi hết hạn Hành động
Ngày 1 Chúng tôi cố gắng thực hiện thanh toán lần đầu trong ba lần thanh toán để gia hạn tên miền. Nếu thanh toán không thành công, tên miền sẽ hết hạn và được cho thuê. Người đăng ký có thể gia hạn tên miền mà không mất thêm phí.
Ngày 4 Chúng tôi cố gắng thực hiện thanh toán lần thứ hai. Người đăng ký vẫn có thể gia hạn tên miền mà không mất thêm phí. Mọi website hay dịch vụ email được liên kết với tên miền có thể bị gián đoạn.
Ngày 12 Chúng tôi cố gắng thực hiện thanh toán lần thứ ba và cũng là lần cuối để gia hạn tên miền. Người đăng ký vẫn có thể gia hạn tên miền mà không mất thêm phí.
Ngày 19 Người đăng ký có thể gia hạn tên miền ở mức phí gia hạn một năm cộng thêm phí mua lại US$80.
Ngày 25 Chúng tôi đưa tên miền vào buổi đấu giá tên miền đã hết hạn.
Ngày 31 Bạn sẽ không thể mua lại miền.
Ngày 36 Đấu giá tên miền đã hết hạn kết thúc. Nếu không có đơn hàng đặt sẵn nào và không có người đặt giá nào trong đấu giá tên miền đã hết hạn, chúng tôi sẽ ghi tên miền vào danh sách đấu giá khóa sổ.
Ngày 41 Đấu giá khóa sổ kết thúc.
Ngày 42 Chúng tôi sẽ trả tên miền về cho cơ quan đăng ký. Cơ quan đăng ký có thể giữ miền này trước khi đưa lại vào quá trình đăng ký chung.

Lưu ý: Người đăng ký có thể gia hạn miễn phí tên miền đã hết hạn trong vòng 18 ngày sau khi hết hạn. Từ ngày thứ 19, bạn sẽ phải trả phí mua lại US$80. Bắt đầu từ ngày thứ 30, người đăng ký có thể tìm cách mua lại miền miễn là miền chưa được trao cho người chiến thắng trong phiên đấu giá miền hết hạn, người trúng đấu giá, người đặt hàng sẵn hoặc được đưa lại vào quá trình đăng ký chung (thêm phí mua lại US$80).

GoDaddy xử lý tên miền đã hết hạn theo quy trình nào?

Quy trình xử lý của chúng tôi, với tư cách là nhà đăng ký, sau khi tên miền hết hạn, sẽ thay đổi tùy theo phần mở rộng tên miền của bạn và các cài đặt gia hạn tương ứng. Trước ngày hết hạn, chúng tôi sẽ gửi một số email nhắc bạn gia hạn tên miền.

Nếu bạn thiết lập để tên miền tự động gia hạn, chúng tôi sẽ cố gắng gia hạn đăng ký cho bạn ngay sau ngày hết hạn. Nếu không thể tính phí cho bạn, chúng tôi sẽ cho thuê tên miền đã hết hạn của bạn sau 4 ngày và thông báo lại cho bạn qua email.

Nếu bạn thiết lập để tên miền gia hạn thủ công và để tên miền hết hạn, chúng tôi sẽ thông báo lần nữa cho bạn qua email vào ngày sau ngày hết hạn. Sau 4 ngày, chúng tôi sẽ cho thuê tên miền đã hết hạn của bạn.

Đối với đăng ký tên miền com, .net, .org, .info, .biz, .us, .ws, .name, .cc, .mobi, .me hoặc .tv đã hết hạn, chúng tôi sẽ giữ tên miền của bạn trong khoảng 42 ngày trước khi hủy. Phí mua lại và gia hạn hiện hành sẽ được áp dụng khi bạn gia hạn tên miền trong giai đoạn này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều gì xảy ra sau khi tên miền hết hạn?Khôi phục Tên miền đã hết hạn.

Gia hạn tự động

Nếu bạn thiết lập để tên miền tự động gia hạn, khi đăng ký tên miền của bạn hết hạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước sau trước khi hủy tên miền:

  • Ngay sau ngày hết hạn đăng ký tên miền của bạn, chúng tôi sẽ tìm cách tính phí gia hạn tên miền cho bạn. Nếu không thể gia hạn tên miền (chẳng hạn: thẻ trên hồ sơ của bạn đã hết hạn), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc hết hạn đăng ký tên miền và cho thuê tên miền của bạn. Bạn có thể gia hạn thủ công tên miền của mình.
  • Vào các ngày thứ 4 và thứ 12 sau khi hết hạn, chúng tôi sẽ gửi thông báo bổ sung qua email cho bạn. Bạn có thể gia hạn thủ công tên miền của mình.
  • Vào ngày thứ 19 sau khi hết hạn, tên miền của bạn vẫn được giữ, nhưng bạn phải trả phí mua lại. Bạn có thể gọi cho bộ phận hỗ trợ khách hàng để gia hạn tên miền của mình, đồng thời, bạn phải chịu mọi khoản phí mua lại và gia hạn được áp dụng.
  • Vào ngày thứ 25 sau khi hết hạn, chúng tôi sẽ đưa tên miền của bạn ra đấu giá, thông qua dịch vụ đấu giá tên miền trong ngành. Bạn có thể gia hạn thủ công tên miền của mình và chịu mọi khoản phí mua lại và gia hạn được áp dụng.
  • Vào ngày thứ 30 sau khi hết hạn, bạn sẽ không thể mua lại tên miền của mình nữa.

Cơ quan đăng ký có thể giữ tên miền này trước khi đưa lại vào quá trình đăng ký chung.

Gia hạn thủ công

Nếu bạn không thiết lập để tên miền được gia hạn tự động, khi đăng ký tên miền của bạn hết hạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước sau trước khi hủy tên miền:

  • Ngay sau ngày hết hạn đăng ký tên miền của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc hết hạn đăng ký tên miền và cho thuê miền của bạn. Bạn có thể gia hạn thủ công tên miền của mình.
  • Vào các ngày thứ 4 và thứ 12 sau khi hết hạn, chúng tôi sẽ gửi thông báo bổ sung qua email cho bạn. Bạn có thể gia hạn thủ công tên miền của mình.
  • Vào ngày thứ 19 sau khi hết hạn, tên miền của bạn vẫn được giữ, nhưng bạn phải trả phí mua lại. Bạn có thể gia hạn thủ công tên miền của mình và chịu mọi khoản phí mua lại và gia hạn được áp dụng.
  • Vào ngày thứ 25 sau khi hết hạn, chúng tôi sẽ đưa tên miền của bạn ra đấu giá, thông qua dịch vụ đấu giá tên miền trong ngành. Bạn có thể gia hạn thủ công tên miền của mình và chịu mọi khoản phí mua lại và gia hạn được áp dụng.
  • Vào ngày thứ 30 sau khi hết hạn, bạn sẽ không thể mua lại tên miền của mình nữa.

Cơ quan đăng ký có thể giữ tên miền này trước khi đưa lại vào quá trình đăng ký chung.

Để biết thông tin về việc gia hạn thủ công tên miền của bạn, hãy xem


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.