Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Búp bíp bóp… tính toán…tính toán … bắt đầu dãy 42…
Có vẻ như các robot điên cuồng này lại đang làm việc! Chúng đã giành quyền kiểm soát và dịch trang này ra tiếng địa phương của bạn. Các robot này thật sự chỉ có thiện ý trong trái tim kim loại của chúng. Chúng chỉ muốn giúp đỡ bạn! Hãy cho chúng tôi biết các robot làm việc như thế nào, với các nút ở phía dưới trang. Đi đến phiên bản Tiếng Anh

Tuyên bố về sự hỗ trợ - SmartLine

Vui lòng xem lại toàn bộ Tuyên bố hỗ trợ để tìm hiểu thêm về hỗ trợ hiện có cho các sản phẩm và dịch vụ bổ sung.

 1. Định tuyến số điện thoại / Chuyển tiếp cuộc gọi
  Được hỗ trợ:
  • Đảm bảo rằng hệ thống chuyển tiếp điện thoại khi được gọi
  • Đảm bảo cài đặt bộ lọc Thời gian / Ngày hoạt động tốt
  • Xác minh các tùy chọn định tuyến số và Tự động trả lời (nếu có)
  • Xác minh cơ sở hạ tầng định tuyến phù hợp
  Không được hỗ trợ:
  • Đảm bảo rằng số mục tiêu chuyển tiếp là chính xác và hoạt động

 2. Chất lượng âm thanh cuộc gọi
  Không được hỗ trợ:
  • SmartLine sử dụng mạng di động của khách hàng nên GoDaddy không kiểm soát chất lượng âm thanh cuộc gọi.

 3. Thiết lập cho điện thoại của bên thứ ba
  Được hỗ trợ:
  • Cài đặt SmartLine trên điện thoại thông minh Android và iOS (apple)

 4. Cổng số điện thoại
  Được hỗ trợ:
  • Làm việc với nhà mạng bên thứ 3 để chuyển đầu số sang hệ thống SmartLine
  • Cấu hình định tuyến số trong hệ thống SmartLine và xác minh số hoạt động như đã nêu trong yêu cầu chuyển
  • Cung cấp các cập nhật trạng thái trong quá trình chuyển
  • Tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định của LNP và cổng miễn phí
  Không được hỗ trợ:
  • Xác minh số đủ điều kiện để chuyển
  • Cung cấp cho SmartLine một Thư ủy quyền đầy đủ, chính xác, có chữ ký
  • Thông báo cho SmartLine biết số điện thoại sẽ định tuyến ở đâu và số đó có thay thế một số hay đang được thêm vào như một số bổ sung
  • Nếu muốn, hãy hủy tài khoản với nhà cung cấp dịch vụ bị mất sau khi hoàn tất quá trình chuyển
  • Khi chuyển ra, hãy đảm bảo thanh toán tài khoản ở trạng thái tốt và thông tin thanh toán được cập nhật
  • Khi chuyển ra, hãy thông báo cho SmartLine nếu bạn định hủy dịch vụ sau khi số đã được chuyển

 5. Gửi thông báo tin nhắn (Thư thoại)
  Được hỗ trợ:
  • Xác minh địa chỉ email đích
  • Xác nhận gửi tin nhắn từ Hệ thống SmartLine
  • Cung cấp quyền truy cập thay thế vào các tin nhắn qua Ứng dụng web
  Không được hỗ trợ:
  • Xác nhận địa chỉ email đích hợp lệ
  • Danh sách trắng tin nhắn@SmartLine.com
  • Đảm bảo rằng bộ lọc thư, chương trình chống vi-rút hoặc các chính sách nhận thư khác không ngăn cản việc nhận
  • Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email để được hỗ trợ

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.