Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tuyên bố hỗ trợ - Bảo mật website

Vui lòng xem lại toàn bộ Tuyên bố hỗ trợ để tìm hiểu thêm về hỗ trợ hiện có cho các sản phẩm và dịch vụ bổ sung.

Được hỗ trợ:

 • Mua hoặc gia hạn Bảo mật website
 • Giải thích các tính năng và lợi ích của Bảo mật website
 • Giải thích cách điều hướng bảng điều khiển Bảo mật website
 • Chứng minh việc thiết lập tài khoản Bảo mật website
  • Kích hoạt Tường lửa ứng dụng web (WAF) hoặc giải thích các cài đặt DNS cần thiết
  • Kích hoạt bản sao lưu hoặc giải thích cách cấu hình bản sao lưu cho gói dịch vụ lưu trữ mong muốn
  • Gửi phiếu yêu cầu xóa phần mềm độc hại cho các gói Nâng cao, Đặc biệt và Đặc biệt-5
  • Gửi phiếu yêu cầu xóa phần mềm độc hại cho các gói Thông thường theo yêu cầu
 • Tạo phiếu xóa phần mềm độc hại theo yêu cầu
 • Cấu hình và khắc phục sự cố WAF, các sản phẩm sao lưu và giám sát
 • Loại bỏ phần mềm độc hại (với các gói đi kèm) / phiếu sản phẩm
  • Loại bỏ phần mềm độc hại trên website
  • Xóa khỏi danh sách chặn được liệt kê trên sitecheck.sucuri.net
  • Tư vấn về phần mềm website đã lỗi thời có các lỗ hổng bảo mật lớn
  • Thêm ngăn chặn bỏ qua

Không được hỗ trợ:

 • Nhiễm trùng cấp máy chủ
 • Khắc phục sự cố và / hoặc sửa lỗi website sau khi xóa phần mềm độc hại
 • Khắc phục sự cố lỗi phía máy chủ để theo dõi
 • Khắc phục sự cố bảo mật email
 • Hỗ trợ tường lửa phần cứng
 • Sửa lỗi phía máy chủ (lỗi 500, lỗi 404, v.v.) không phải do tường lửa gây ra
 • Giải quyết các vấn đề về tình trạng của trang mà tường lửa không thể giải quyết (tối ưu hóa hiệu suất)
 • Kiểm tra thâm nhập
 • Loại bỏ phần mềm độc hại trên các trang web bổ sung được lưu trữ trên cùng một máy chủ
 • Cấu hình bản sao lưu cho các miền tiện ích bổ sung (các miền không nằm trong gói sao lưu)
 • Cấu hình hơn 3 cơ sở dữ liệu cho mỗi gói sao lưu
 • Phân tích pháp y