Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tuyên bố về sự hỗ trợ

Sửa lần cuối: 13/9/2022

Tổng quan

Khi GoDaddy thêm các tính năng và dịch vụ mới cho Bạn, cũng như khi Bạn thêm các ứng dụng và phần mềm mới của bên thứ ba, điều quan trọng là chúng tôi phải thông báo cho Bạn những dịch vụ hỗ trợ mà GoDaddy cung cấp và những gì không. Tuyên bố hỗ trợ này không nhằm mục đích và cũng không cấu thành một thỏa thuận ràng buộc của Bạn hoặc GoDaddy và chỉ nhằm mục đích chỉ định một số nguyên tắc được đề xuất về mức hỗ trợ của GoDaddy đối với các sản phẩm mà chúng tôi bán. Tuyên bố hỗ trợ này có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của GoDaddy mà không cần thông báo cho Bạn. Một số sản phẩm và dịch vụ được liệt kê dưới đây có thể không khả dụng ở tất cả các thị trường.

Mô tả dịch vụ hỗ trợ