Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tuyên bố về sự hỗ trợ - Email của GoDaddy

Vui lòng xem lại toàn bộ Tuyên bố hỗ trợ để tìm hiểu thêm về hỗ trợ hiện có cho các sản phẩm và dịch vụ bổ sung.

Được hỗ trợ:

 • Mua hoặc gia hạn tài khoản email
 • Giải thích các tính năng và lợi ích của tài khoản email
 • Hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản email
 • Làm cho tên miền của bạn hoạt động với email của bạn
 • Gửi và nhận email trên web
 • Xác nhận cài đặt email trên máy tính của bạn (Outlook)
 • Xác nhận cài đặt email trên thiết bị di động của bạn
 • Chuyển tiếp email
 • Thiết lập trả lời tự động
 • Tạo tài khoản nhận tất cả
 • Quản lý và xóa tài khoản email
 • Đảm bảo bạn có thể gửi và nhận email
 • Tạo danh sách gửi email
 • Tạo chữ ký email
 • Thêm và xóa liên hệ email

Không được hỗ trợ:

 • Khắc phục sự cố chương trình email của bên thứ ba
 • Khắc phục sự cố kết nối mạng
 • Thay đổi mật khẩu tài khoản email
 • Soạn thư email
 • Tạo bộ lọc và thư mục email
 • Nhập và xuất các tập tin .pst / .olm