GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tuyên bố về sự hỗ trợ - GoDaddy Đấu giá

Vui lòng xem lại toàn bộ Tuyên bố hỗ trợ để tìm hiểu thêm về hỗ trợ hiện có cho các sản phẩm và dịch vụ bổ sung.

Được hỗ trợ:

 • Hỗ trợ qua email cho các miền được bán hoặc mua tại phiên đấu giá
 • Niêm yết một miền để bán
 • Giải thích cơ cấu hoa hồng
 • Niêm yết các miền đặc biệt
 • Phí và phiên đấu giá đã hết hạn
 • Khóa sổ miền
 • Phiếu mua hàng / Bộ đếm
 • Điều hướng đấu giá
 • Giải thích các loại danh sách Đấu giá GoDaddy
 • Tư cách thành viên đấu giá
 • Câu hỏi đặt hàng sẵn
 • Xác minh nhà thầu
 • Hỗ trợ phân phối miền
 • Danh sách tính năng trang chủ và trang danh mục
 • Nhận thanh toán cho Miền
 • Thanh toán cho các miền Đặc biệt và Đấu giá
 • Giải thích giá thầu ủy quyền
 • Giải thích cách chỉnh sửa một Danh sách
 • Chuyển miền liên quan đến chương trình hậu mãi
 • Giải thích các yêu cầu về Người nhận thanh toán

Không được hỗ trợ:

 • Các chiến lược tiếp thị để bán tên miền ngoài việc sử dụng dịch vụ niêm yết nổi bật
 • Chuyển miền không được mua trong Aftermarket
 • Danh sách miền của bên thứ ba, ví dụ: Sedo, Flippa, v.v.
 • Xác minh tài khoản GoDaddy
 • Việc gia hạn miền không liên quan đến đấu giá
 • Yêu cầu thông tin liên hệ miền