Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tuyên bố về sự hỗ trợ - Hướng dẫn tổng thể

Vui lòng xem lại toàn bộ Tuyên bố hỗ trợ để tìm hiểu thêm về hỗ trợ hiện có cho các sản phẩm và dịch vụ bổ sung.

Được hỗ trợ:

 • Mua hoặc gia hạn sản phẩm GoDaddy
 • Thiết lập các sản phẩm GoDaddy
 • Chỉ cho bạn các bước để sử dụng sản phẩm của chúng tôi
 • Chẩn đoán lỗi kết nối hoặc truy cập
 • Đảm bảo hệ thống và kiến trúc của chúng tôi luôn hoạt động

Không được hỗ trợ:

 • Cấu hình và tùy chỉnh cài đặt ứng dụng của bạn
 • Khắc phục sự cố kết nối mạng
 • Tạo website và nội dung (đặt tên, soạn thảo, xây dựng, xuất bản)
 • Thu hút mọi người đến website của bạn
 • Tìm hiểu cách thức hoạt động của Internet (mã, máy chủ và kết nối)
 • Đào tạo về máy tính, thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn