GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tuyên bố về sự hỗ trợ - Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm

Vui lòng xem lại toàn bộ Tuyên bố hỗ trợ để tìm hiểu thêm về hỗ trợ hiện có cho các sản phẩm và dịch vụ bổ sung.

Được hỗ trợ:

  • Mua hoặc gia hạn Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm
  • Giải thích các tính năng và lợi ích của Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm
  • Xem qua và thiết lập ban đầu về Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm
  • Giải thích cách xuất bản các thay đổi của bạn
  • Theo dõi thứ hạng của bạn với các báo cáo

Không được hỗ trợ:

  • Thêm, xóa hoặc sửa từ khóa, thẻ, cụm từ hoặc nội dung trang của bạn
  • Nghiên cứu và tối ưu hóa từ khóa
  • Cung cấp lời khuyên về SEO để trang của bạn được xếp hạng trên trang đầu tiên của Google
  • Chia sẻ nội dung của bạn trên các mạng xã hội