Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tuyên bố về sự hỗ trợ - SmartLine

Vui lòng xem lại toàn bộ Tuyên bố hỗ trợ để tìm hiểu thêm về hỗ trợ hiện có cho các sản phẩm và dịch vụ bổ sung.

 1. Định tuyến số điện thoại / Chuyển tiếp cuộc gọi
  Được hỗ trợ:
  • Đảm bảo rằng hệ thống chuyển tiếp điện thoại khi được gọi
  • Đảm bảo cài đặt bộ lọc Thời gian / Ngày hoạt động tốt
  • Xác minh các tùy chọn định tuyến số và Tự động trả lời (nếu có)
  • Xác minh cơ sở hạ tầng định tuyến phù hợp
  Không được hỗ trợ:
  • Đảm bảo rằng số mục tiêu chuyển tiếp là chính xác và hoạt động

 2. Chất lượng âm thanh cuộc gọi
  Không được hỗ trợ:
  • SmartLine sử dụng mạng di động của khách hàng nên GoDaddy không kiểm soát chất lượng âm thanh cuộc gọi.

 3. Thiết lập cho điện thoại của bên thứ ba
  Được hỗ trợ:
  • Cài đặt SmartLine trên điện thoại thông minh Android và iOS (apple)

 4. Cổng số điện thoại
  Được hỗ trợ:
  • Làm việc với nhà mạng bên thứ 3 để chuyển đầu số sang hệ thống SmartLine
  • Cấu hình định tuyến số trong hệ thống SmartLine và xác minh số hoạt động như đã nêu trong yêu cầu chuyển
  • Cung cấp các cập nhật trạng thái trong quá trình chuyển
  • Tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định của LNP và cổng miễn phí
  Không được hỗ trợ:
  • Xác minh số đủ điều kiện để chuyển
  • Cung cấp cho SmartLine một Thư ủy quyền đầy đủ, chính xác, có chữ ký
  • Thông báo cho SmartLine biết số điện thoại sẽ định tuyến ở đâu và số đó có thay thế một số hay đang được thêm vào như một số bổ sung
  • Nếu muốn, hãy hủy tài khoản với nhà cung cấp dịch vụ bị mất sau khi hoàn tất quá trình chuyển
  • Khi chuyển ra, hãy đảm bảo thanh toán tài khoản ở trạng thái tốt và thông tin thanh toán được cập nhật
  • Khi chuyển ra, hãy thông báo cho SmartLine nếu bạn định hủy dịch vụ sau khi số đã được chuyển

 5. Gửi thông báo tin nhắn (Thư thoại)
  Được hỗ trợ:
  • Xác minh địa chỉ email đích
  • Xác nhận gửi tin nhắn từ Hệ thống SmartLine
  • Cung cấp quyền truy cập thay thế vào các tin nhắn qua Ứng dụng web
  Không được hỗ trợ:
  • Xác nhận địa chỉ email đích hợp lệ
  • Danh sách cho phép tin nhắn@SmartLine.com
  • Đảm bảo rằng bộ lọc thư, chương trình chống vi-rút hoặc các chính sách nhận thư khác không ngăn cản việc nhận
  • Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email để được hỗ trợ