Trợ giúp

GoDaddy Đấu giá Trợ giúp

Đấu giá

Tạo hoặc đăng nhập vào một tài khoản đấu giá
Trang chủ Đấu giá Tạo tài khoản ngay hôm nay để mua hoặc bán miền!

Bán miền
Bán miền với tính năng Chào giá/Chào giá cạnh tranh hoặc Danh mục mua ngay Bán miền thuộc các kiểu danh mục khác
Bán miền trong đợt Đấu giá công khai 7 ngày Sử dụng đợt đấu giá 7 ngày để bán miền

Mua miền
Đặt giá mua hoặc chào giá miền ban đầu Tìm hiểu các bước đầu tiên để chào giá miền

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.