Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đấu giá tên miền CashParking

Trong CashParking của bạn & reg; tài khoản, bạn có thể niêm yết các tên miền .com, .net, .biz, .org, .info, .name và .us để bán trên GoDaddy Đấu giá & reg ;. Ngoài .us, GoDaddy Đấu giá không hỗ trợ tên miền cấp cao nhất theo mã quốc gia (ccTLD).

Miễn phí niêm yết tên miền CashParking để đấu giá, nhưng bạn phải có tư cách thành viên GoDaddy Đấu giá. Để biết thêm thông tin về GoDaddy Đấu giá, hãy xemCâu hỏi thường gặp về Đấu giá

Cách sử dụng tab Cơ bản để đấu giá tên miền CashParking

Lưu ý: Thẻ Cơ bản cho phép bạn áp dụng các tùy chọn bán hàng cho các tên miền bạn muốn đấu giá. Nếu nhiều tên miền được chọn, các tùy chọn sẽ áp dụng cho tất cả các tên miền.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp vào CashParking .
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
 4. Chọn thẻ CashParking.
 5. Chọn tên miền bạn muốn đấu giá.
 6. Từ menu Tùy chọn bán hàng , chọn Danh sách để bán .

  Lưu ý: Nếu bạn không phải là thành viên GoDaddy Đấu giá, CashParking sẽ nhắc bạn tham gia. Chọn một gói thành viên, và sau đó nhấp Thanh toán hoặc Thanh toán nhanh để tiếp tục.

 7. Từ danh sách Thanh toán tiền gửi , hãy chọn tài khoản người nhận tiền mà bạn muốn sử dụng.

  Lưu ý: Nếu bạn chưa thêm tài khoản người nhận thanh toán vào tài khoản CashParking, trong PayPal & reg; trường email , nhập địa chỉ email cho tài khoản PayPal mà bạn muốn sử dụng.

 8. Nhập các thông tin sau:
  • Danh mục — Chủ đề bạn muốn liên kết với tên miền.
  • Danh mục phụ — Nội dung cụ thể mà bạn muốn liên kết với tên miền.
  • Loại đấu giá — Quy trình mua / bán mà bạn muốn sử dụng cho danh sách của mình.
  • Giá thầu khởi điểm — Giá thấp nhất bạn muốn đặt giá để bắt đầu.
 9. Đọc Điều khoản dịch vụ chung của GoDaddy.com và Thỏa thuận tư cách thành viên GoDaddy Đấu giá , và nếu bạn đồng ý với các điều khoản này, hãy chọn các hộp kiểm liên quan.
 10. Nhấp vào OK.

Cách sử dụng tab Nâng cao để đấu giá tên miền CashParking

Lưu ý: Tab Nâng cao cho phép bạn áp dụng các tùy chọn bán hàng riêng biệt cho nhiều tên miền. Các tùy chọn này sẽ không áp dụng cho tất cả các tên miền.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp vào CashParking .
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
 4. Chọn thẻ CashParking.
 5. Chọn tên miền bạn muốn đấu giá.
 6. Từ menu Tùy chọn bán hàng , chọn Danh sách để bán .

  Lưu ý: Nếu bạn không phải là thành viên GoDaddy Đấu giá, CashParking sẽ nhắc bạn tham gia. Chọn một gói thành viên, và sau đó nhấp Thanh toán hoặc Thanh toán nhanh để tiếp tục.

 7. Đi đến tab Nâng cao.
 8. Từ danh sách Thanh toán tiền gửi , hãy chọn tài khoản người nhận tiền mà bạn muốn sử dụng.

  Lưu ý: Nếu bạn chưa thêm tài khoản người nhận thanh toán vào tài khoản CashParking, trong trường email PayPal , hãy nhập địa chỉ email cho tài khoản PayPal bạn muốn sử dụng.

 9. Nhập các thông tin sau cho mỗi tên miền:
  • Danh mục — Chủ đề bạn muốn liên kết với tên miền.
  • Danh mục phụ — Nội dung cụ thể mà bạn muốn liên kết với tên miền.
  • Loại đấu giá — Quy trình mua / bán mà bạn muốn sử dụng cho danh sách của mình.
  • Giá thầu khởi điểm — Giá thấp nhất bạn muốn đặt giá để bắt đầu.
 10. Đọc Điều khoản dịch vụ chung của GoDaddy.com và Thỏa thuận tư cách thành viên GoDaddy Đấu giá , và nếu bạn đồng ý với các điều khoản này, hãy chọn các hộp kiểm liên quan.
 11. Nhấp vào OK.

Có thể mất đến 24 giờ để tên miền hiển thị trong GoDaddy Đấu giá.