Trợ giúp

Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Unblock ports required for my Generation 4 server

Required: You need to enable admin access to follow these steps.

For smooth operation of your Generation 4 server, you need to unblock ports 2223 and 2224 as described here. If server events are "stuck" because the necessary ports were blocked, follow these steps and try again after 15 minutes.

Lưu ý: Quy trình này mô tả cách bỏ chặn các cổng nếu bạn đang dùng FirewallD, một tiện ích tường lửa phổ biến đi kèm với CentOS 7. Nếu bạn đang dùng một tiện ích tường lửa khác, bạn sẽ cần thay đổi mã mẫu này.

 1. Kết nối với máy chủ qua SSH. Để được trợ giúp, hãy xem Kết nối với máy chủ của bạn hoặc tài khoản lưu trữ được chia sẻ với SSH.
 2. Chạy lệnh sau:
  sudo firewall-cmd --permanent --add-port=2223-2224/tcp
 3. Run these commands:
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-ports
  The second of these two commands verifies that the ports are unblocked.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.