Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Trình dựng website Trợ giúp

Tìm hiểu các thông báo lỗi thiết lập miền

Bạn có thể gặp lỗi khi tìm cách thiết lập tài khoản Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm. Sử dụng bảng sau đây để chẩn đoán vấn đề và xem cách khắc phục.
thông báo lỗi

Lỗi thiết lập miền
Thông báo bạn nhìn thấy Việc cần làm
Chúng tôi không thể xác thực trang này vì có vẻ như trang chưa được đăng tải hoặc trang không có nội dung. Có vẻ như bạn chưa đăng tải website — hoặc trang không có nội dung. Hãy kiểm tra lại trang và đăng tải trang.
Chúng tôi không tìm thấy miền này trong tài khoản của bạn. Hãy kiểm tra lại miền bạn đang sử dụng (ví dụ: greatsite.com). Miền này có thể thuộc sở hữu của người khác hoặc bạn không có miền `godaddysites.com` này trong tài khoản của mình.
Miền thuộc trang của bạn đang ẩn một URL khác và điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thứ hạng của bạn trên công cụ tìm kiếm. Bạn đang tìm cách thiết lập một miền có miền 'ẩn'. Thay vào đó, hãy thiết lập miền ẩn.
Chúng tôi không thể xác thực trang này vì trang không liên kết với dịch vụ lưu trữ nào Trang của bạn có thể không liên kết với một miền đang hoạt động. Xem Cài đặt tên miền của tôi.
Trang của bạn đang dùng một miền tạm và miền tạm này không hoạt động được với SEO. Miền bạn đang tìm cách sử dụng là một miền tạm cho các trang WordPress được quản lý (`myftpupload.com`). Xem Tại sao cần sử dụng tên miền tạm thời với WordPress được quản lý?.
Chúng tôi không thể thiết lập tài khoản cho miền này vì miền đã có tài khoản. Miền đã được liên kết với một tài khoản SEV khác mà bạn có. Hãy đăng nhập vào tài khoản đã thiết lập — hoặc quyết định xem có cần hủy tài khoản đó để dùng tài khoản mới không.
Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm đã bị chặn quyền truy cập vào trang này. Khi tìm cách truy cập trang, trang gửi lại mã trạng thái 401, 402 hoặc 403 đối với các yêu cầu của chúng tôi. Để khắc phục vấn đề này, hãy xem Các lỗi trang web phổ biến.
Trang này hiện không hoạt động. Khi tìm cách truy cập trang, trang gửi lại mã trạng thái 404 hoặc > = 500. Để khắc phục vấn đề này, hãy xem Các lỗi trang web phổ biến.
Trang của bạn hiện không truy cập được. Khi tìm cách truy cập trang của bạn, trang gửi lại một số thông báo lỗi khác. Kiểm tra xem Máy chủ tên miền (DNS) đã được thiết lập chính xác hay chưa.
Chúng tôi gặp sự cố khi truy cập trang này, vui lòng gọi cho bộ phận hỗ trợ nếu sự cố vẫn tiếp diễn. Khi tìm cách truy cập trang của bạn, trang gửi lại một số thông báo lỗi khác. Kiểm tra xem Máy chủ tên miền (DNS) đã được thiết lập chính xác hay chưa.

Xem thêm thông tin