Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Understanding Linux with cPanel hosting

Linux hosting, the most popular web hosting platform, offers features commonly used by web designers. cPanel, a hosting control panel, uses a graphical interface to access most of those features. To get your website up and running, set up your Linux hosting with cPanel account.

Basic steps to use Linux hosting

  • Use a FTP client to upload your files. Your hosting account uses public_html as the root directory for your primary domain.
  • If you don't have a website yet, install a Content Management System (CMS), such as WordPress, to build your website and manage its content.
  • After you have a website up and running, set up backups so you don't have to worry about losing your content. GoDaddy can back up your website for you or you can set up your own backups.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.