Uninstalling WordPress or Joomla! (Manual Install)

If you no longer want to use WordPress® or Joomla!®, you can uninstall or remove it from your hosting account. Keep in mind this is for manual installs only.

If you want instructions on how to uninstall WordPress or Joomla! sites that were installed using GoDaddy Hosting Connection (click here)

To Uninstall WordPress or Joomla!

  1. Delete all of your WordPress or Joomla! site's files and folders. For more information, see Managing Your Hosting Account's Files.
  2. Delete the database you used with your WordPress or Joomla! site.

If you want to, you can now reinstall WordPress or reinstall Joomla!.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.