Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Unlocking Your Parallels Plesk Panel Account on a Windows Server

Note: The following information only applies to Parallels Plesk Panel version 10.x and below.

Following a number of unsuccessful login attempts, Parallels Plesk Panel locks your user account for fifteen minutes. After fifteen minutes you can try to log in to your account again. However, you can also unlock your Parallels Plesk Panel account manually by running a MySQL command.

To Manually Unlock Your Plesk Account on a Windows Server

  1. Connect to your server via RDC.
  2. From the Start menu, select Run.
  3. In the Open field, type cmd, and then click OK.
  4. Run the following command:
    C:\SWSoft\Plesk\MySQL\bin\mysql -uadmin -p -P8306 -e "delete from psa.lockout where 1=1"

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.