Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Unpark (activate) my domain


Once you determine which hosting provider to use, you must change the nameserver information on your account to unpark, or activate, your domain name.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the DNS Management page.
  2. Under the Nameservers section, click Host names.
  3. Enter your hosting provider's nameservers in the fields provided and click Save.

Allow 24-48 hours for your changes to take place.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.