Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Unsubscribe requests are handled automatically

GoDaddy Email Marketing takes care of unsubscribes for you, automatically! But, sometimes people write to you instead of clicking the Unsubscribe button in your email. In that case, you are responsible for suppressing those contacts, out of your Subscribers list. But don't worry, GoDaddy Email Marketing makes that a snap!

Related Topics:

How Do People Unsubscribe from Emails
Can I Block Someone without Them Unsubscribing?
Using the Display Names Feature to Give Unsubscribers List Options


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.