Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Unsubscriber View with Display Names Addon

When you use the Display Names addon, and someone unsubscribes from your mailing, they will see the lists that they are a member of, that you have enabled Display Names for.

When you have Display Names activated, firstly GoDaddy Email Marketing unsubscribes the contact from all lists -- it is just the polite thing to do! Then, its up to your contact to jump back in to an active list, if they wish.

And if a contact only belongs to one list, that contact will just see a normal unsubscribe page. Since there's no option for another list, anyway.

Here’s an example of Display Names in action. Let's say I just unsubscribed:

When I tick the box next to the list name, and then click Accept, I'll be added back to that list.

Related Topics:

Read all about the Display Names feature.
How to set up Display Names
Unsubscribe Requests Are Handled Automatically
Subscription Preferences Addon.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.