Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Unsupported operating systems (GLIBC DNS vulnerability)

There are some versions of Linux that no longer receive support or patches from their providers. This includes the ability to patch glibc, and therefore protect your server against major vulnerabilities.

If your server uses one of the following versions of Linux, you need to immediately move your server to a supported operating system.

Find your version of Linux

 1. Connect to your server via SSH.
 2. Based on your OS, run one of the following commands:
  OS Run this...
  Ubuntu lsb_release -a
  Fedora, CentOS, Red Hat cat /etc/redhat-release

Your operating system displays.

I'm using an unsupported distribution. Now what?

If you are using one of these unsupported versions of Linux, you can either:

 • Purchase a new server. This will put you on our newest server platform, provide a choice of supported operating systems, as well provide current server technology and hardware.

  You will be responsible for migrating your content to a new server. You can either do this yourself or use our content migration services.
 • Rebuild your server with a new operating system. This will remove all data from the server.

Next step

 • After deciding how you want to proceed with upgrading your server's operating system, see GLIBC DNS Vulnerability

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.