Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Unzip files in cPanel hosting

If you have a compressed file, you can extract it after uploading it to your cPanel hosting account. You can extract .tar, .gz, and .zip files to Linux.

  1. Log in to your GoDaddy cPanel hosting account. (Need help opening your account?)
  2. In the upper left corner of the account Dashboard, click File Manager.
    select file manager
  3. In the cPanel File Manager page, navigate to the directory in which the file to be unarchived is stored.

    Note: You can only extract one file at a time and it cannot exceed 20MB.

  4. Select the file and then click Extract in the action bar.
  5. (Optional) Enter the location where you want the files extracted. If you enter a new directory, cPanel creates it - otherwise, the file is extracted to the home directory.
  6. Click Extract File. Your file is extracted in the selected destination directory. All files and directories are now uncompressed.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.