Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Unzip files in my Linux Hosting account

Follow these steps to extract a .tar, .gz, or .zip file after uploading it to your Linux Hosting account.

Note: Other compressed formats may not be supported. To check, see the the cPanel documentation.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the upper left corner of the account Dashboard, click File Manager.
  select file manager
 4. In the cPanel File Manager, navigate to the directory in which the file is stored.
 5. Select the file and then click Extract in the action bar.

  Note: You can only extract one file at a time.

 6. (Optional) Enter the location where you want the files extracted. If you enter a new directory, cPanel creates it - otherwise, the file is extracted to the home directory.
 7. Click Extract File. The file is extracted to the selected destination directory.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.