Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Unzip files in Plesk hosting

You can unzip any .zip files on your hosting account.

  1. Login into your Plesk shared hosting account.
  2. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  3. Click Plesk Admin.
  4. Click the File tab.
  5. Select the file you want to unzip, click More, and then click Extract Files.
  6. Click OK.

After unzipping them, you might want to move the files.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.