Unzip files to WordPress with SSH

When you do not have access to a file manager, it is necessary to be able to unzip files from SSH.

Warning: The information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support can't assist with these topics.
 1. Connect to your hosting with FTP.
 2. Upload your .tar.gz file or .zip.
 3. Enable SSH on your hosting account. (Web Hosting / cPanel / Managed WordPress).
 4. Connect to your server or shared hosting account with SSH,
 5. Navigate to the directory containing the zipped file.
 6. Use one of the following commands depending if you uploaded a .tar.gz or a .zip file

  Update the the command(s) as follows:

  tar -xvzf source.tar.gz -C destination/
  • source.tar.gz is the name of your .tar.gz file
  • destination is the name of the folder where you want to extract the files
  unzip source.zip -d destination/
  • source.zip is the name of your .zip file
  • destination is the name of the folder where you want to extract the files

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.