Update a plugin in WordPress

If a plugin update is available, it will be shown in WordPress dashboard and on the Plugin List.

  1. Log in to WordPress.
  2. Go to dashboard > Updates
  3. Select the checkbox for any plugin you want to update.
  4. Click Update Plugin.

Next steps

  • If your plugin does not give you the option to update in the Dashboard, you may need to download a copy of the newest version from the developer, and install the WordPress plugin with FTP.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.