Update a theme in WordPress

You can update a theme to its latest version from within WordPress. Regularly updating your themes also helps to keep your WordPress site working properly.

Note: Before updating your theme, create a backup of your website.

  1. Log in to WordPress.
  2. From the Dashboard menu, click Updates.
  3. Select the checkbox for any theme you want to update.
  4. Click Update Themes.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.