Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Update bash (Ubuntu 10)

You must update bash to protect your Ubuntu 10 server against the ShellShock vulnerability.

 1. Connect to your server via SSH.
 2. Switch to the root user.
 3. Verify which version (32- or 64-bit) of Ubuntu you use by running the following command:
  uname -m
 4. Update bash by running one of the following commands, depending on your Ubuntu version:
  Ubuntu Version Command
  Ubuntu 10.04 32-bit
  curl -O http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bash/bash_4.1-2ubuntu3.5_i386.deb && dpkg -i bash_4.1-2ubuntu3.5_i386.deb
  Ubuntu 10.04 64-bit
  curl -O http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bash/bash_4.1-2ubuntu3.5_amd64.deb && dpkg -i bash_4.1-2ubuntu3.5_amd64.deb

Bash is now properly patched and updated on your server.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.