Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Update bash (Ubuntu 14)

You must patch bash to protect your Ubuntu 14 server against the Shellshock vulnerability.

  1. Connect to your server via SSH.
  2. Run the following command:

    sudo apt-get update && sudo apt-get install --only-upgrade bash

  3. Agree to the updates.

Bash is now properly patched and updated on your server.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.