Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Update customer support options for my reseller storefront

In the Reseller Control Center, update the account Support Options to determine how your customers receive communications and support for any issues.

 1. Sign in to your Reseller Control Center (use your GoDaddy username and password).
 2. Click Settings and select Support Options.
  Select Support Options
 3. Edit the following options:
  • Default Market — select your preferred country and language.
  • Customer Support — choose if your want GoDaddy to provide customer support or if you'll handle support issues yourself.
  • Contact Preferences — enter your Contact Email for reseller and customer communications. Check the box to be informed about event notifications and updates.
  • About Your Business — in 300 characters or less, explain what makes your business amazing so we can best assist your customers.
  • Customer Outreach — check the box to allow GoDaddy to call customers on your behalf.
 4. Click Save to apply your changes.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.