Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Update email format settings in Outlook

Make sure your email client settings are Workspace Webmail compatible. While winmail.dat files containing formatting tables are not harmful, they may cause confusion. Change your Microsoft Outlook® message formatting options to prevent sending winmail.dat files with your messages.

To Disable Winmail.dat Attachments


  1. From the Tools menu, select Options.
  2. Go to the Mail Format tab, and from the Compose in this message format list, select HTML.
  3. Click Internet Format, and then Outlook Rich Text options.
  4. Select Convert to HTML format, and then click OK.

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Outlook® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All rights reserved.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.