Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Update existing account settings in Apple Mail

If you have already set up an email account in Apple Mail, you can make changes to the account settings, any time you need. If you’re having trouble receiving or sending mail, it’s a good idea to double check all the settings against your log in information and your Email Setup Center Email Server Settings.

 1. In Apple Mail, under Inbox, select the mailbox you want to change.
 2. Click the cog underneath the list of mailboxes, and select Edit "[your email address]"…
 3. Under the Account Information tab you can edit:
  • Email Address
  • User Name (your full Workspace Email address)
  • Password
  • Incoming and Outgoing server addresses which can be viewed here.
 4. Under Advanced you can edit your security (SSL) settings and port settings.
 5. Close the Accounts window, and click Save when prompted.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.