Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Update login details for a WP Premium Support site

If you changed the FTP or WordPress login information for a site, or changed the hosting account for a site using WP Premium Support, you can let our developers know by using the product dashboard.

  1. Log in to your GoDaddy account and open the WP Premium Support dashboard (Need help opening your product?)
  2. Select your site from the drop-down menu
  3. Click the Settings button next to the site drop-down
  4. Click Edit in the General, FTP or WordPress sections
  5. Select the new hosting account, or enter the new login details
  6. Click Save

    Note: If you receive an error message then you may need to find your FTP settings or reset your WordPress password.

The WP Premium Support Developers can now access your site to complete any of your service requests.

More Info:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.