Update my GoDaddy account profile

You can change the name of the account holder, address, email address, phone number, and default currency for your account by updating your account profile.

Note: Changing your GoDaddy account's email address does not change your domain name registrant information. If you want to update that, see Change domain contact information

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Account Settings, then My Profile.
  3. Click Edit.
  4. Update the information that you need to change, and click Save.
  5. You will receive confirmation that your changes have been saved.

Note: If you want to change your email address because you cannot log in to your account or receive password resets, see Submitting a Change of Account/Email Update Form.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.