Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Update the default currency in WooCommerce

From within the WordPress dashboard, you can change the default currency used by your WooCommerce store.

  1. Log in to WordPress.
  2. In the left-hand menu, click WooCommerce, which will expand and give additional options.
  3. Click Settings in the expanded WooCommerce menu.
  4. Click the General tab, near the top of the page.
  5. Scroll down to the Currency options section.
  6. Select a new currency from the drop-down menu.
  7. Click the blue Save changes button at the bottom of the page after making any changes.

More info

  • For additional information about currency settings, adding a custom currency, and using multiple currencies, check out the WooCommerce documentation.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.