Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Update WooCommerce payment methods

From within the WordPress dashboard, you can change, add or disable the payment methods for your WooCommerce store.

 1. Log in to WordPress.
 2. In the left-hand menu, click WooCommerce, which will expand and give additional options.
 3. Click Settings in the expanded WooCommerce menu.
 4. Click the Payments tab, near the top of the page.
 5. Scroll down to the Payment methods section.
 6. From this page, you can perform the following:
  • Turn a payment method on or off by toggling it in the Enabled column.
  • Set up a new payment method using the Set up button in the right-hand column.
  • Update the settings for one of your current payment methods by clicking the Manage button in the right-hand column.
 7. Click the blue Save changes button at the bottom of the page after making any changes.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.