Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Update WordPress in the Dashboard

You can update WordPress to its latest version from within the dashboard.

Warning:You should always backup your site before updating.
  1. Log in to WordPress
  2. From the Dashboard menu, click Updates.
  3. Under the heading "An updated version of WordPress is available," click Update Now.

    Note: Your WordPress site will be put into Maintenance Mode until the update completes.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.