Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Update your domain record settings

Sorry for the trouble, but we're upgrading to faster and more secure servers and you'll need to update the IP address of your Quick Shopping Cart to point to our new servers. Unfortunately, we can't do this for you since your domain uses another provider for its name server.

Please complete these steps before August 8, 2016 so your Quick Shopping Cart site will continue to be displayed. This process is different for each name service provider, so you may need to consult the other provider's help or support for specific instructions.

  1. Log into your name server provider.
  2. Change your Quick Shopping Cart domain to point to this IP address: 208.109.7.9

Note: After August 8, 2016 you can still complete the steps above to get your site displayed again.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.